LIAONING WANCHENG MAGNESIUM GROUP

PRODUCTS

电熔产品系列高纯产品系列砖类系列原料系列

镁铬砖

品名规格显气孔率%体密g/cm³常温耐压Mpa荷重软化℃
灼减SiO2CaOFe2O3Al2O3Cr2O3MgO%备注

镁铬砖

20

123.25551700

0.28

1.5

1.4

10620.0960.73再结合

18

123.25551700

0.29

1.5

1.5

9.6518.0598.52半再结合

16

123.25551700

0.3

1.8

1.62

94.3416.0898.06半再结合

12

183.15401650

0.33

2

2

6.523.7212.0698.08直接结合

8

193.05351600

0.35

3

2

6.343.928.0597.66直接结合

6

193301560

0.37

3

2.3

5.283.366.0779.62普铬


相关标签: 镁碳砖
相关产品 / Related products

移动端网站